ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Педагогічний колектив

   На початок 2023/24 навчального року контингент педагогічних працівників Херсонської гімназії №1 становить 74 особи, з них: основні 62, сумісники - 3, у соціальній відпустці 8 педагогічних працівників, 1 увільнений.
Основні педагогічні працівники гімназії мають наступний освітній рівень:

   Кваліфікаційний рівень педагогів:

 

   Педагогічні звання мають 23 педагогічних працівника гімназії (37 %), із них: 14 вчителів ( 22.6 %) мають педагогічне звання «учитель-методист», 9 вчителів (14.5 %) - педагогічне звання «старший учитель».
   Високий професіоналізм педагогічного колективу, якість надання освітніх послуг, належний рівень матеріально-технічного забезпечення - от що сьогодні є привабливим для здобувачів освіти, батьків.
   Організація освітнього процесу передбачає постійну ґрунтовну і цілеспрямовану роботу з педагогічними кадрами. Керівником гімназії вживаються заходи щодо стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
   У 2023/24 навчальному році контингент основних педагогічних працівників гімназії становить 62 особи із високим рівнем теоретичної підготовки та практичних умінь, здатних до професійного росту й мобільності, а саме - 49 педагогічних працівників (79 %) - спеціалісти вищої та першої кваліфікаційної категорії; 23 вчителя мають педагогічне звання, що становить 37 % від загальної кількості основних вчителів серед них: 14 - "учитель-методист", 9 - "старший учитель".
   Серед педагогічних працівників гімназії - 1 заслужений учитель України, 3 - відмінники освіти України. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 98%.