ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Інноваційна діяльність

Сучасний світ, насичений стрімкими змінами та постійним розвитком, висуває перед освітніми установами нові виклики. У цьому контексті важливість впровадження інноваційної діяльності в закладі освіти стає ключовим фактором для підготовки молодого покоління до успішного виходу в світ сьогодення та завтрашнього дня. Інноваційна діяльність — це не лише впровадження нових технологій чи методик, але й системна перебудова освітнього процесу для відповіді на сучасні потреби здобувачів освіти.

Інноваційна діяльність учителів значно впливає на розвиток та успіхи здобувачів освіти. Вона створює стимулююче освітнє середовище та сприяє активному залученню учнів до процесу навчання. З 01 жовтня по 18 грудня тривав Всесвітній рух Hour of Code, до якого долучилися і учні гімназії № 1 та вивчали, як працює штучний інтелект. Учні 5-10 класів приєдналися до Minecraft. Hour of code: Generation AI. Вони подорожували у часі, щоб створювати винаходи на основі ШІ. Учні активізували навички вирішення проблем, креативність і обчислювальне мислення для вивчення принципів відповідального ШІ. 07 грудня учні та вчителі Херсонської гімназії № 1 мали можливість долучитися до захоплюючої події від Minecraft і Flip. Захід відбувся за участю робототехніка Камака Ебаді з Лабораторії реактивного руху NASA, в рамках Тижня освіти з комп’ютерних наук.

Важливість впровадження інноваційної діяльності в гімназії:

-       реагування на зміни в суспільстві та економіці: сучасний ринок праці вимагає нових навичок та компетенцій у випускників шкіл. Інноваційна діяльність дозволяє відповідати на виклики сучасного суспільства, готуючи учнів до активного участі у глобальному економічному та соціальному розвитку;

-       сприяння творчому та критичному мисленню: інноваційна діяльність стимулює творчість та критичне мислення учнів. Застосування сучасних методів та технологій в освітньому процесі розкриває нові можливості для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

-       підвищення якості навчання та залучення учнів: інновації в освіті сприяють покращенню якості навчання та розширенню методик, що враховують індивідуальні потреби та інтереси учнів. Це допомагає зробити навчання більш захоплюючим та ефективним, а також підвищує рівень зацікавленості учнів у власному розвитку;

-       підготовка до технологічного майбутнього: інновації в освіті надають можливість учням освоювати технології та використовувати їх у навчанні. Це сприяє формуванню цифрової грамотності та підготовці до технологічно-орієнтованого майбутнього;

-       співпраця з батьками та громадою: інноваційна діяльність в гімназії є не лише внутрішньою перебудовою, а й можливістю залучити батьків та громаду до активної участі в освітньому процесі. Це сприяє формуванню партнерських відносин та спільному зусиллю досягненню кращих результатів.

Інноваційна діяльність в гімназії  — це не тільки можливість покращити якість навчання, але й стратегічний крок у майбутнє. Впровадження інновацій стає ключем до успішного розвитку сучасної освіти, яка має визнавати та адаптуватися до нових реалій світу. Це — інвестиція в майбутнє, де кожен учень матиме можливість реалізувати свій потенціал та зростати в гармонії зі світом навколо.


Хмарне середовище гімназії Microsoft 365 (переглянути сторінку)

Навчання та підвищення кваліфікації для викладачів: Microsoft Learn (переглянути сторінку)

Міжнародна програма Microsoft Showcase School

Експериментальна діяльність 2023-2024 н.р. (переглянути сторінку)

Майстер-класи, вебінари, семінари (переглянути)

Штучний інтелект в освіті