ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Майбутнім першокласникам

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Ми пропонуємо вашій увазі детальну інформацію щодо навчання дітей за наступними програмами:

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "РОСТОК"

 Основна ідея програми - створення умов поетапного розширення системи зв'язків дитини, в яких розкриваються його індивідуальність, створення передумов для розширення його досвіду і реалізації власних потреб і інтересів. Звідси і назва програми "Росток" - зростання, розвиток. Розвинений учень сьогодні, який він? Які моральні цінності створюють основу духовно-моральної свідомості молодого покоління сьогодні? На ці і інші питання відповідає ця програма. Ось вже сьомий раз я навчатиму дітей за розвиваючою програмою "Росток". 

"Не виконавець, але творець"!

Серед усіх експериментальних учбових програм "Росток" - одна з найцікавіших і нестандартних програм.

Уперше принципи, вживані в програмі "Росток", розвинула педагог з Сум Тамара Пушкарьова, створивши систему навчання та виховання  "Росток". Школа повинна випускати не просто виконавців, а людей, що бажають і уміють приймати власні рішення і пропонувати власні варіанти. Тому основне завдання цієї програми полягає не просто в передачі готових знань, а в такому розвитку особистості дитини, яке дозволяло б йому самостійно їх здобувати. Дитина повинна зрозуміти, що вона не слухняний виконавець, що живе в системі заборон, а особа, здатна самостійно шукати варіанти своєї поведінки і вчинків. 

Відповідно до цього творці "Ростка" вважають, що традиційні вчительські установки повинні змінитися принципово новими: "Не копіюй мене і книги, а звертайся до різних джерел інформації! Не приймай відразу на віру, а намагайся докопатися до коренів, до причин. Шукай! Думай самостійно! Пропонуй свої версії. Пробуй знайти своє рішення. Дай своє уявлення про те, що обговорюється.

Вікно в реальний світ

Базові предмети "Ростка" - математика і природничі науки.

Математика, що викладається по цій системі, дуже відрізняється від класичного шкільного предмета, оскільки учать її по "зошитах Петерсон". Ці спеціальні посібники, створені педагогом Людмилою Петерсон, а потім допрацьовані Тамарою Пушкарьовою, які навіть зовні не схожі на звичайні підручники, оскільки в них діти можуть малювати і розв’язувати завдання. І діти, виконуючи завдання в ігровій формі, отримують базові знання і по інших предметах.

"Йдеться не лише про підручники, а і про технологію, яка дозволяє по-іншому організовувати процес навчання, - розповідала Людмила Петерсон в одному з інтерв'ю. - І технологія ця полягає в тому, що учитель не пояснює дитині : "Я знаю, а ти - ні, тому я тобі розповім", а допомагає побачити проблему і самому додуматися до її рішення. І математика тут - це усього лише той матеріал, на якому ми тренуємо здібності дітей до пошуку, до творчості, до спілкування. 

Добрих результатів досягають учні при вивченні математики. Це найулюбленіший їх предмет, незважаючи на його складність. Програма побудована так, що кожен учень активно включається в пізнавальну діяльність, намагається самостійно відкрити нові знання, дійти до істини, знайти правильне рішення, проявити свої здібності. Іншими словами, в учнів формується готовність до саморозвитку.

"Навколишній світ"

Дитина років до десяти ще не ділить світ на математику, фізику, хімію, а сприймає його в комплексі, як єдиний організм. Ось і цей предмет побудований як комплексний, де інтегровані такі науки як біологія, хімія , фізика. Такі інтеграційні курси дають можливість відразу ж дати загальну цілісну картину світу, а потім вивчати і його деталі. 

У "Ростку" кожен учбовий предмет розглядається як  "вікно" в реальний світ. Немає "світу математики", а є "вікно математики" в реальний світ. Принцип "вікна" дозволяє осягати єдиний світ з різних сторін, бачити різні його грані.

Програма побудована так, що кожен учень активно включається в пізнавальну діяльність, намагається самостійно відкрити нові знання, дійти до істини, знайти правильне рішення, проявити свої здібності. Іншими словами, в учнів формується готовність до саморозвитку, що є необхідною умовою подальшої самореалізації у дорослому житті.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. 

С у т н і с т ь проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у:

- набутті необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; 

- розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; 

- розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

М е т а науково-методичного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

У межах проекту учні  навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

- розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;

- сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;

- вільно спілкуватися іноземними мовами (англійська мова вивчається на поглибленому рівні за програмою спеціалізованої школи);

- сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»);

- сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»).

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. 

НАВИЧКИ, ЯКІ ФОРМУЄ ПРОЕКТ

   Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:

- виконання ранкової зарядки;

- заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.

   У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

- уміння слухати;

- уміння чітко висловлювати свої думки;

- уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

- адекватна реакція на критику;

- уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

- уміння бути «членом команди»;

- уміння усвідомлювати власну унікальність;

- позитивне ставлення до себе, інших людей;

- уміння правильно виражати свої почуття;

- установка на успіх;

- уміння концентруватися на досягненні мети;

- розвиток наполегливості й працьовитості.

Шановні батьки!

Якщо ви вважаєте, що Ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на Вас. 

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі (поради практичного психолога)

З повагою та побажанням успіхів
адміністрація Херсонської гімназії №1